Для претендентов на карту поляка

С 10 октября 2017 года польский сейм утвердил изменения в закон о карте поляка.
Если раньше получить карту можно было на основании либо польского происхождения предков (в документах предков должна быть указана национальность «поляк»), либо польского гражданства предков (необходимо подтверждение архивными справками участие предков в польских выборах), то теперь её можно получить только на первом основании.
Ustawa o karcie Polaka
Ustawa o cudodziemcach
Минимально необходимая (на взгляд автора) информацию на польском языке для прохождения собеседования с польским консулом с целью получения карты поляка.
Польский гимн с переводом

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy,
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Ещё Польша не погибла
Когда мы живы
Что у нас чужая сила взяла
Саблей отберём.
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Марш, марш Домбровски
С земли итальянской до Польши
Под твоим предводительством
Соединимся с народом.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Перейдём Вислу, перейдём Варту
Будем поляками
Дал нам пример Бонапарт
Как победить должны (мы).
Marsz, marsz Dąbrowski, …
Jak Czarniecki do Poznania,
Po szwedzkim zaborze,
Dla Ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Как Чарнецкий до Познани
После шведской оккупации
Для Отчизны спасения
Вернёмся через море.
Marsz, marsz Dąbrowski, …
Mówił ojciec do swej Basi,
(либо: Już tam ojcec do swej Basi)
Cały zapłakany:
(либо: Mówie zaplakany)
«Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.»
Говорил отец своей Басе (дочке)
Весь заплаканный (от радости)
«Слушай, теперь, кажется наши
Бьют в барабаны.»
Marsz, marsz Dąbrowski, …

Краткая история, география и культура Польши
Polska jest republika parlamentarna. Jej oficjalna nazwa – Rzeczpospolita Polska – swą tradycją sięga (её традиция восходит к) pochatków 16 w. Godlem panstwa jest wizerunek orła białego ze złotymi szponami, dziubem i złotą koroną, umieszony na czerwonym polu. Barwami narodowymi Polski są biel i czerwień. Najwyższym organem uładzy panstwowej w Polsce jest parłament, skladający się z Sejmu i Senatu, wybierany na 4-letnią kadencję. Sejm liczy 460 posłów, natomiast Senat – 100 senatorów. Funkcję głowy państwa sprawuje Przezydent wybierany na okres 5 lat. Najwyższym organem wykonawczym władzy państwowej jest Rada Ministrów na czele której stoi Premier.
Granice Polski wyznaczone są od połnocy przez wody morza Bałtyckiego, z którego wyjście na świat dają Polscę trzy duże porty – Gdynia, Gdańsk i Szczecin. Od południa wysoki Tatry, na wschodzie granica liegnie wzdłuż nizinnej rzeki Bug. Na zachodzie graniczy z Odra. Przez środek kraju przepływa największa z polskich rzek — Wisła (1047 km). Właśnie nad Wisłą położona jest stolica panstwa Warszawa, a także szereg innych historycznych miast polskich, jak Kraków, Sandomierz, Kazimierz, Płock, Toruń, Gdańsk. Polska sąsiaduje : od pólnocy z Rosją na długości 210 km (okreg Kaliningradzki), od wschodu — z Litwą (103 km), Bjalorusią, (416 km), Ukrainą , (529 km), od południa – ze Słowacją (530 km) i Czechami (790 km), oraz od zachodu – z Niemcami (467 km).
Polska należy do krajów średniej wielkości, jej powerchnia równa 312683 km*km stawia Polskę na 66 miasto w swiecie. Klimat, panujący w Polsce, należy do umiarkowanych. Glównymi surowcami są : węgiel kamienny i brunatny, rudy metali nieżelaznych, miedzi, niklu, kobaltu oraz siarka, sól kamienna, zwłaszcza cynkowo-ołowiowych. Polska jest także jedniem z największych w swiecie producentów srebra.
DYNASTII KRÓLEJ
960 – 1138 – Piastów, 1138 – 1320 – rozbicie dzelnicowe, 1370 – 1399 – Andegaweńska, 1386 – 1572 – Jagiellonów, 1573 – 1795 – królowie elekcyjni.

PREZYDENTY RZECZYPOSPOLITEJ
1922 – Gabriel Narutowicz, 1922-1926 – Stanisław Wojcechowski, 1926-1939 – Ignacy Moscicki, 1939 – 1945 – Władysław Raczkewicz, 1947 – 1952 – Bolesław Bierut, 1989 – 1990 – Wojcech Jaruzelski, 1990 – 1995 – Lech Walęsa, 1995 – 2005 – Aleksandr Kwaśnewski, 2005 – 2010 – Lech Kaczyński, 4.07.2010 – Bronisław Komorowski.
Laureaci nagrody Nobla : Maria Skłodowska Curie (w dzedzinnie chimii), Władysław Rejmont (“Chłopi”), Henryk Sienkiewicz (“Krzyżaczy”, “Ogniem i meczem”, “Potop”), Jan Paweł 2 (Karol Wojtyła, z 16.10.1978 stał Papieżem, 2.04.2005 zmarł), Czesław Miłosz (za całokształt literacki), Wisława Szymborska (za całokształt literacki).
Pisarze: Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus (“Lalka”), Stefan Zeromski, Czesław Miłosz, Stanislaw Lem.
Poeci : Adam Mickiewicz (“Pan Tadeusz”, “Dziady”), Juliusz Słowaski, Wisława Szymborska.
Malarze : Jan Matejko (wszystkich królej).
Muzyka klasiczna : Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Michał Kleofas Oginski.
Aktorzy : Bogusław Linda, Daniel Olbrychski, Artur Żmijewski, Michał Zebrowski.
Aktorki : Krystyna Janda, Anna Dymna (“Znachor”), Beata Tyszkevicz.
Reżyserzy : Anrzej Wajda (“Pan Tadeusz”, “Katyń” ), Krzysztof Zanusi.
Muzyka : Maryla Radowicz, Anna German, Krzysztof Kranczyk, Krzysztof Wodecki.
Zespoły (ансамбли): Czerwony gitary (Seweryn Krajewski), Wilki, Budka Suflera, Combi.
Partyi : PO – Płatforma Obywatelska (Tusk), PiS – Prawo i Sprawedliwość (Kaczyński).
Sport : Adam Małysz (skoczek narciarski – прыжки с трамплина).
Zabytki na Bjałorusie : Nieświż (zamek Radziwiłów, koścoł Farne), Rużany (zamek Sapechów — руины), Kosowo (dom Kościuszki), Słonim (mieszkal Oginski), Skoki (dom Staszice).

SWĘTA
1 stycznia – nowy Rok.
6 stycznia : Objawienie Pańskie, albo trzech Królej – Kasper, Mielchir, Baltazer. Przyszli do stajenki z narodzonym Ezusem ze złotem, miroj i kadzidlem i poszli po świece niosą wieście o narodzenni Christusa. W ten dzień ludzi w kościolach swęcą złoto, miru, kadzidło i w domach święconoj krzejdą robią nad drzwjami nadpis : K+M+B = 2011.
Karnawał – okres ot 6 stycznia trzech Królej do Średy Popielcowej, dużę ważne sprawy nie robią.
21 stycznia : dzeń Babci – dużo zdrowia, tradycyjnych stu lat, wszelkiej pomyślności.
Ostatni czwartek przed początkem Adwentu : Tłusty Czwartek.
1 dzień Adwentu : Popielec albo Środa Popielcowa – książe posypuje wiernym głowy popiołem.
21 marca : Marzanna – koniec zimy.
5 kwietnia: Palmowa Niedzela – przynosimy do kościola gałązki palmowe, żeby ich poświęcić.
Wielka sobota: idą do kościoła z koszykami (jajke – symbol życia, chleb, więdliną, sól, ciasto do święcenia). Symbol – pisanki, kraszanki, malowanki (пасхальные раскрашенные яйца).
12 kwietnia (меняется каждый год) : Wielkanoc – śniadanie, świąteczne, składaniem życzeń i dzieleniem się święnconką z koszyczke.
Lany poniedzałek (Śmigusa — Dundusa) : tego dnia polewą się dla żartów wodą inne osoby, nawet nieznajome.
1 maja: swient pracy.
3 maja: Konstytucja 1791 roku – państwo brało w obrone chłopa, chłopa mieli swoją prawo. Zlikwidowano “liberum-reto” (teraz wszystskie ustąwy przemują wieńkszoscz głosu). To była pierwsza konstytucja w Europie, a druga na świecie.
Boże ciało : ruchome święto, obchodzi się w czwartek. Dziewięć tygodniej po Wielkanocy (60 dni). Odbywają się procesja po ulicam parafii (т.е. прихода), chytannie są Ewangelii.
26 maja : Dzień Matki. 23 czerwca : Dzień Ojca.
24 czerwca : Noc Świętojańska – wianki na wodzie, palenie ogniska.
15 sierpnia : Dzień Wojska Polskiego.
1 listopada : Wszystkich Świętych – wolny dzień, odwiedzają groby swoich bliskich, zapalić znicze (свечи), składają więce kwiat. Dzień zadumy nad sensem życia.
2 listopada : Dzień Zaduszny – dzień wspomnienia zmarłych, molitw za wszystskich zmarłych.
11 listopada 1918 : Święto Niepodległości – odrodzenie państwa polskiego po 123 (stu dwydziestu trzech) latach niewoli.
24 grudnia : Wigilia – dzień przed Bożym Narodzienem, zwany Gwiazdką. Kolacja zaczyna się z pierwshą gwiazdką na niebie. Na stole, przykrytym białym obruśem z sianem pod spodem, stawia się o jedno nakrycie wiencej dla niespodziewanego gościa. Kolacja jest postna. Rospoczyna się lamaniem opłatka, składaniem życzeń oraz molitwą. Na stole znajduę się 12 dań: smażony karp, barszcz z uszkami, pirogi z kapustą i grzybami, kutie, kompot z owoce i inne danie (liczba 12 wskazuje 12 apostolów, żyjąncych w czasach Jesusa Chrystusa). O północy w kościolach rospoczyna się uroczysta msza – Pasterka. Wszystcy idą na Pasterka.
25 grudnia : Boże Narodzienie – wszystcy świętną, dają prezenty.

Известные поляки, родившиеся на территории современной Беларуси:
Поэты и писатели: Адам Мицкевич, Томаш Зан, Эдвард Одынец, Игнецы Ходзька.
Учёные: Игнецы Дамейка (его именем назван хребет в Андах в Чили) – из-под Городца.
Военачальники: Ромуальд Траугут (д. Шостаково Каменецкого р-на), Тадеуш Костюшко (Косово), генерал Люциан Желиговский – друг Пилсудского (из-под Несвижа).

Добавить комментарий